Kursi PII sporta skolotājiem

Sestdien Rīgas Sanatoriju internātskolā noslēdzās divu dienu pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) sporta skolotājiem veltītie  kursi. Valsts mērogā tādi notika pirmo reizi. Interese par kursiem bija milzīga. Kursu programma interesēja vairāk kā 140 dalībniekus, kuri bija ieradušies no visas valsts. Dalībniekiem bija iespēja izvēlēties sev vēlamās tēmas no vairāk kā desmit piedāvātajām. Kursu dalībnieki varēja iepazīties ar Talsu, Jelgavas, Rīgas bērnu dārzu sporta skolotāju lielisko pieredzi viņu organizētajās praktiskajās nodarbībās. Lielu interesi izraisīja arī Igaunijas un Lietuvas pirmsskolas iestāžu sporta skolotāju vadītās nodarbības, jo īpaši netradicionālā inventāra pielietošanā sporta nodarbību organizēšanā. Kursu dalībniekus ar iespējām sporta nodarbībās izmantot  Starptautiskās Amatieru vieglatlētikas federācijas “Bērnu vieglatlētika” programmas elementus, demonstrēja Igaunijas lektors. Lielu atsaucību guva arī dejas Zumba pamatu apguve. Jāpiemin, ka kursu dalībnieku vidū bez sporta skolotājiem bija arī vairāki bērnu dārzu audzinātāji. No viņiem izskanēja ierosinājums uz šādiem kursiem vairāk aicināt bērnu dārzu audzinātājas, jo viņas sporta nodarbībās veic asistenta pienākumus. Lielu atsaucību klausītāju vidū izpelnījās LSPA  Dr. paed. Intas Bulas -Bitenieces lekcija “Aktualitātes pirmsskolas un sākumskolas izglītības saturā un didaktikā – Sportā”. Pasākuma atbalstītāji “Latvijas aptieka”, dāvājot visiem dalībniekiem sudraba lojalitātes kartes “Tavam sportam – http://www.latvijasaptiekas.lv/info/sudraba-karte-tavam-sportam_9 . SIA “Sporta bode” balvas saņēma pirmie desmit dalībnieki, kas reģistrējās kursiem.

Foto galerija 1 šeit

Foto galerija 2 šeit

Video 1 šeit