Aktualitātes Latvijā

Skolotāju sacensības volejbolā Pērnavā

Pašā jaunā gada sākumā – 4. un 5. janvārī – Jaunmārupes pamatskolas skolotāju komanda, piesaistot vēl divus Mārupes novada skolu pedagogus, piedalījās volejbola sacensībās Pērnavā. Ceļazīme uz starptautiskajām sacensībām Igaunijā/Pērnavā tika nopelnīta, iegūstot pirmo vietu Latvijas skolotāju 2.kausa izcīņā volejbolā Koknesē, kas norisinājās 2015.gada novembrī.

Continue Reading

Trešais žurnāla “Sports teorijā un praksē” izdevums

Viesnīcā “Skanste” 21.februārī pulcējās Latvijas sporta organizāciju pārstāvji, lai piedalītos žurnāla “Sports teorijā un praksē” 3.speciālizlaiduma atklāšanā. Trešā izdevuma tapšanā vislielākie nopelni ir Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidentei, LSPA profesorei Agitai Ābelei. Finansējumu žurnāka izdošanai šoreiz sarūpēja Latvijas Tautas sporta asociācija, Latvijas Veterānu sporta savienība, Latvijas Augstskolu sporta savienība un Latvijas Skolu sporta federācija.
Žurnāla trešā speciālizlaiduma rakstu autoru vidū ir arī Latvijas Skolu sporta federācijas valdes locekle, Liepājas pilsētas Sporta metodiskās apvienības vadītāja Biruta Tjurina un Latvijas Gada sporta skolotāja 2013 – Evita Auniņa,
18.februāra četru jomas sporta ogranizāciju sanāksmē tika nolemts finansēt vēl viena žurnāla izdošanu 2014.gada nogalē.

Žurnāla elektroniskais eksemplārs Sports Teorija un Prakse-Nr3-2014-02-21.

Sporta skolotājus aicina uz Petrozavodsku

Pertozavodskā (Krievijā. Karēlijā) no 25.-29.jūnijam notiks Starptautiskais fiziskās audzināšanas skolotāju seminārs. Seminārā notiks praktiskās (meistarklases) un teorētiskās nodarbības.
Informāciju par šo pasākumu variet lasīt semināra mājaslapā: http://phys.kspu.karelia.ru/ru/