Jaunas idejas un ieguvumi jaunajam mācību gadam sporta skolotāju kursos Rīgā

Rīgā, Sanatorijas internātskolas telpās divas dienas ( 24.-25. augustā) pulcējās 105 sporta skolotāji, treneri, sporta stundas metodisko apvienību vadītāji, pārstāvji no augstskolām, lai piedalītos Latvijas skolu sporta izglītības centra organizētos divu dienu kursos “ Metodiskais atbalsts interešu izglītības sporta nodarbību organizēšanā skolā ”. Kursu programmas tēmas pasniedza seši Latvijas pārstāvji un septiņi speciālisti no Igaunijas, Lietuvas, Beļģijas un Šveices. Divu dienu laikā kursu dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar netradicionālām spēlēm, tradicionālo sporta spēļu vienkāršotiem un netradicionāliem variantiem. Šīs tēmas praktiskās nodarbībās vadīja šveiciete Muriel Sutter un lietuvietis  Olegas Batutis, Volejbola pamatu apguves vingrinājumus skolas sporta pulciņos dalībnieki apguva igauņa Anatoli Kuprjanovits vadībā. īpaša piekrišana kursantu vidū bija beļģa Marc Baert vadītajām nodarbībām Party dance, Swing dance, Karību dejas un Salsas pamatu apguvei. Īpaši daudz nodarbības bija veltītas rotaļām un spēlēm (lektores L.Ozoliņa un K. Jākobsone). Igaunijas lektores Aive un Ede Pānes iepazīstināja skolotājus ar orientēšanās spēlēm un IAAF bērnu vieglatlētikas programmu, kas Igaunijā tiek realizēta jau daudzus gadus, iesaistot vieglatlētikas pamatu apguvē pirmo, otro un trešo klašu vecuma bērnus. Latvijas lektori sniedz zināšanas sporta tūrisma elementā – zemās virves (I.Liepiņa), bet Inese Bautre sacās lekcijās stāstīja par kompetenču pieeja izglītības saturā mācību priekšmetā sports.
Liels paldies kursu atbalstītājiem – Latvijas Aptiekai, SIA “Sporta Bode” un Latvijas Sporta federāciju padomei!

 

Galerija 1 šeit

Galerija 2 šeit

Galerija 3 šeit

Video šeit