Jūtams valsts atbalsts skolu sportam

Piektdien, 18. maijā Latvijas Skolu sporta federācijas (LSSF) prezidents Andris Lukss, ģenerālsekretāre Inese Voitkeviča kā arī LSSF projektu vadītāji Artūrs Slišāns un Andris Dobelis, Izglītības un Zinātnes ministrijā tikās ar valsts sekretāra vietnieku sporta jautājumos – Edgaru Šnepu, lai pārrunātu skolu sporta attīstības perspektīvas Latvijā.

Pašlaik Latvijas skolu sporta federācija strādā pie stratēģiskā attīstības plāna izstrādes. Lai skolu sports varētu ilglaicīgi attīstīties, nepieciešama vīzija un skaidras vadlīnijas turpmākajam darbam. Tāpat aktīvs darbs tiek ieguldīts, lai vasaras beigās varētu tikt organizēti kursi sporta skolotājiem. Notiek sarunas arī ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem par kopīga projekta realizēšanu. Tāpat tiek plānotas dažādas aktivitātes, kas domātas tieši federācijas biedriem.

Latvijas Skolu sporta federācijas veiksmīgas darbības pamatā ir arī federācijas biedri, tāpēc ikviena skola ir aicināta kļūt par LSSF biedru un izmantot biedra priekšrocības, kas kļūs arvien vairāk un izdevīgākas.

7. jūnijā Izglītības un Zinātnes ministrijā notiks Latvijas Jaunatnes Sporta padomes sēde, kurā LSSF ir aicināta prezentēt rīcības plānu tuvākajam laikam.