Kā skolām reģistrēties Eiropas skolu sporta dienā?

Latvijas Skolu sporta federācija 2016. gadā saņēma Ungārijas Skolu sporta federācijas uzaicinājumu iesaistīties Eiropas Skolu sporta dienas (ESSD) projrktā. ESSD projekta mērķis – organizēt sporta aktivitātes skolās noteiktā dienā vai nedēļas laikā un reģistrēt to ESSD projekta koordinatoru mājas lapā, pievienojot nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas. Eiropas Skolu sporta diena tika iedibināta iedvesmojoties no Ungārijas Skolu sporta federācijas praktiskās pieredzes, organizējot sporta dienu visā Ungārijā pēdējo 10 gadu laikā. Ungārijā sporta dienu organizēja federācijas noteiktā dienā, lai: rosinātu fizisko aktivitāšu, sporta pasākumu organizēšanu skolēniem viņu skolās, rosināt meklēt jaunas sporta aktivitāšu formas un ieviest tās skolās, dot iespēju attīstīt “skolas piederības” sajūtas katram skolas skolēnam,dalīties ar pieredzi jaunu sporta aktivitāšu formu un veidu izmantošanā citās skolās.ESSD projekta attīstīšanu atbalstīja ES finansējums no Erasmus+ sports. Projekta veidošanā piedalījās Ungārijas, Polijas un Bulgārijas Skolu sporta federācijas. Projekta mērķis – vienot Eiropas valstis ar skolu sportu, izstrādājot metodoloģisku rīku komplektu skolu sporta pasākumu organizēšanai. Latvijas skolu sporta federācija un Rīgas domes IKSD 2016 gadā ESSD projektā iesaistījās ar diviem pasākumiem – Latvijas skolēnu 70. spartakiādes  un Rīgas pilsētas skolu finālsacensībām rudens krosā. Pagājušā gadā ESSD piedalījās 20 Eiropas valstu skolas. Reģistrējās 6500 skolas ar kopējo dalībnieku skaitu – 1.5 miljoni. Arī 2017. gadā LSSF saņēma uzaicinājumu turpināt dalību ESSD. ESSD mājas lapā: http://essd.nowwemove.com/  Jūs varat iepazīties ar informāciju par ESSD  2017.gadā izmatojot ESSD logo savas skolas sporta pasākumā. Pēc sporta  pasākuma skolas sporta skolotājs vai tehniskais darbinieks, veic reģistrāciju ESSD mājas lapas saite: http://www.essd.eu/narrative-report/, ievadot tajā prasīto informāciju, pievienojot pasākuma nolikumu, programmu, fotogrāfijas par sporta aktivitāti Jūsu skolā, kas organizēts laika posmā no 22.09. – 30.09. Viena no aktivitātēm, kuru var izmantot  reģistrētos ESSD mājas lapā, noteikti var būt Latvijas Olimpiskā dienas pasākums Jūsu skolā  22.09. vai sporta sacensības, sporta aktivitātes laika posmā no 25.-30. septembrim. Pievienoties arī Jūs 2017.gada Eiropas skolu sporta dienai.

ESSD mājas lapa šeit

Skolas reģistrēšanas saite šeit