Kursi pirmsskolas (PII) izglītības iestāžu sporta skolotājiem

Gatavojoties sporta speciālistu kursiem augusta mēnesī, organizatori saņēma arī vairāku pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju pieteikumus dalībai kursos. Tas pamudināja Latvijas Skolu sporta izglītības centru (LSSIC) sagatavot kursu programmu bērnu dārza sporta skolotājiem un uzsākt gatavošanos, lai 24. – 25. novembrī Rīgā, Sanatorijas internātpamatskolas telpās Brīvības gatve 384 a organizētu divu dienu kursus. Kursu lektori teorētiskām nodarbībām ir uzaicināti no Valsts Izglītības satura centra (I. Bula – Biteniece) un Lietuvas Sporta universitātes (O. Batutis), bet praktiskās nodarbības vadīs Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta speciālisti no Talsiem, Jelgavas, Rīgas, Ādažiem, kā arī speciālisti no Kauņas un Viru. Kursu organizēšanu atbalsta SIA “Latvijas Aptieka” un SIA  “Sporta Bode”.

Uzaicinājums un pieteikums kursiem – uzaicinājums uz kursiem 24_25_11_3