Par LSSIC

23/04/2018 LSSF

Latvijas Skolu sporta izglītības centrs (LSSIC) ir izglītības iestāde, kuru  dibinājusi Latvijas Skolu sporta federācija (LSSF). 2007. gadā tā tika reģistrēta Latvijas izglītības un zinātnes ministrijā Izglītības iestāžu reģistrā ar nr. 3360800704. LSSIC dibināšanas mērķis – organizēt tālākizglītības pasākumus sporta skolotājiem, sporta organizatoriem, treneriem un interesentiem profesionālās meistarības pilnveidošanā darbā ar  bērniem un jauniešiem, pamatojoties uz starptautisko pieredzi, ko mūsu sporta skolotāji guvuši piedaloties kursos Austrijā, Itālijā, Ungārijā, Somijā un Igaunijā. LSSIC darbības aizsākumi meklējami jau 2001. gadā, kad LSSF sāka šādus kursus organizēt Ādažu Brīvā Valdorfa skolā un Vaiņodē. 2017. gadā LSSIC uzsāka organizēt kursus arī Latvijas pirmskolu izglītības iestāžu (PII) sporta skolotājiem. LSSIC uzdevums nākotnē – uzsākt brīvprātīgo apmācību skolu sportā, kā turpinājumu četru jauniešu dalībai Erasmus+ sports projektā, kuru vadīja Starptautiskā Skolu sporta federācija (ISF) 2017.

 

Kontakti : LSSIC direktore Eva Jākobsone – tālrunis 29220622