Eiropas Skolu sporta diena /ESSD/

21/08/2018 LSSF

Gatavošanās ESSD 2019.gadā sākās jau šī gada aprīļa sākuma ar Eiropas valstu Eiropas Skolu sporta dienas koordinatoru sanāksmi Budapeštā. Jāatgādina, ka ESSD projekta vadītāji ir Ungārijas Skolu sporta federācija un projektu atbalsta Starptautiskā skolu sporta federācija /ISF/. Sanāksmē Ungārijā tika nolemts par ESSD dienu noteikt 28. septembri, kas ir Eiropas sporta nedēļas noslēdzošā diena. Tas gan nenozīmē, ka visās valstīs, kas piedalās ESSD projektā , organizē skolu sporta aktivitātes tieši šajā dienā, piemēram Anglijā tā jau notika 2018.gada jūnijā, mācību gada noslēgumā. Latvijā izglītības iestādes, tai skaitā arī pirmsskolas izglītības iestādes organizē savus sporta pasākumus Eiropas sporta nedēļas ietvaros. Latvijas izglītības iestādes ESSD projektā var iesaistīties reģistrējoties ESSD mājas lapā un pēc sporta pasākuma vai sporta aktivitāšu norises turpat aizpildot “skolu atskaiti”. Pagājušā gadā Latviju šajā projektā pārstāvēja vairāk kā 80 skolas un bērnu dārzi. Jāpiezīnā, ka ESSD mājas lapā vairākas tās sadaļas  ir lasāmas un aizpildāmas latvieši valodā jau no 2017. gada 15. septembra. Pēc savas skolas sporta  sporta pasākuma skolas atskaites reģistrēšanas ESSD mājas lapā un visu datu apkopošanas izglītības iestādes saņems ESSD  sertifikātu. LSSF kā šī projekta koordinators aicina piedalīties visas Latvijas skolas, kā arī bērnu dārzus. No ESSD vēstures

Vēsture

Eiropas Skolu sporta dienā līdz šim piedalījušies 1,5 miljoni Eiropas skolēnu, lai iesaistītos #BeActive sporta aktivitātēs 20 valstīs. Par iedvesmu mums jāpateicas Ungārijai. Kad mēs uzsākām šo kustību 2015. gadā, skolu vadītāji, skolotāji un skolēni visā Ungārijā veiksmīgi organizēja skolu sporta dienas jau 10 gadus.
Ar Eiropas Komisijas atbalstu “Erasmus+” programmas ietvaros un sadarbībā ar daudziem partneriem mēs noorganizējām šo sporta dienu, par pamatu izmantojot Ungārijas modeli. Mēs ātri paplašinājām savu darbību Eiropā, un, sasaistot to ar Eiropas Sporta nedēļu, mums ir izdevies kustībai pievienot aizvien vairāk skolu.

2015

Projekts tika izmēģināts trīs pilotvalstīs ar “Erasmus+” fonda finansējumu un partneru atbalstu.

2016

Rezultāti bija veiksmīgi! Esam savu darbību izvērsuši 20 valstīs, iesaistot 1,5 miljonus skolēnu.

2017

Šo dienu esam oficiāli sasaistījuši ar Eiropas Sporta nedēļu un #BeActive kampaņu.

2018

Par arvien vairāk aktīvām skolām

ESSD mājas lapas adrese šeit

Izglītības iestādes reģistrācija pirms pasākuma šeit 

Izglītības iestādes “Skolu atskaite” pēc pasākuma šeit