LSSIC kursi

29/08/2018 LSSF

Rīgas Sanatoriju internātpamatskolā noslēdzās Latvijas Skolu sporta izglītības centra organizētie tālākizglītības divu dienu kursi sporta skolotājiem, sporta treneriem un sporta organizatoriem. Apliecību par dalību kursos saņēma 144 dalībnieki. Kursu tēmu loks bija plašs un to izklāstu gan lekcijā gan praktiskās nodarbībās nodrošināja 17 lektori. Viņu vidū bija arī trīs praktisko nodarbību vadītāji no Lietuvas, Igaunijas un Beļģijas. Praktiskās nodarbības vadīja arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un Daugavpils Universitātes speciālisti. Kompetenču izglītības jautājumiem sportā teorētiskā lekcijā  un praktiskās nodarbībās kursu dalībniekus iesaistīja Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotāji Maija Priedīte un Māris Priedītis. Kursu organizēšanu ar līdzfinansējumu atbalstīja  Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Sporta federāciju padome.