LSSIC un LSSF kursi sporta pedagogiem 11.-12.martā, Rīgā