Tālākizglītības kursi sporta skolotājiem 18.-19.augustā

17/09/2023 LSSF

BJC “Laimīte”un Rīgas Puškina licejā 18.-19.augustā notika Latvijas Skolu sporta Izglītības centra 11. tālākizglītības kursi sporta skolotājiem, kuros dalību ņēma vairāk kā 70 sporta skolotāji. Savu pieredzi sporta skolotājiem sniedz astoņi lektori no Latvijas: Inese Bautre, Liena Ozoliņa-Karnīte, Aiva Aišpure, Sarmīte Gobiņa, Rūdolfs Šadrins, Ainārs Pēčs, Sergejs Varša, Matīss Mickus, Artūrs Mangulis un Klinta Dambrāne. No Lietuvas sporta skolotājus ar komandu spēlēm iepazīstināja Oļegas Batutis. No Igaunijas jau otros kursos pēc kārtas mācīja Marek un Evelin Pihlak. No Igaunijas starptautiskajiem sporta skolotāju kursiem pie mums ieradās Ņujorkas pilsētas Izglītības departamenta Fiziskās audzināšanas nodaļas vadītāja Gruin Reluca.

Galerija šeit