Valde

LSSF valde (apstiprināta 2016.gada 1.jūnijā uz 2 gadiem)

Andris Lukss – prezidents
Ērika Bārbale – viceprezidente
Normunds Hofmanis – valdes loceklis
Valdis Ozoliņš – valdes loceklis
Sergejs Petrakovs – valdes loceklis
Deniss Ševčenko – valdes loceklis
Biruta Tjurina – valdes locekle
Tadeušs Tračums- valdes loceklis